Testvértelepülések

 

  Kaplony

Polgármesteri Hivatal
Cím: 447080 Kaplony 619 Szatmár megye Románia
Telefon: +40-(0)261 - 873 001
Fax: +40 -(0)261 - 873 121
Web: www.kaplony.ro


Polgármester MOSDÓCZI VILMOS
Alpolgármester ERNYI MIHÁLY
Jegyző Csizmar Erika


Projekt címe: Néphagyományokkal a zene útján
Pályázati azonosító: TTP-KP-1-2020/1-000430
Támogatási összeg: 900 000 Ft

Tovább a pályázathoz


Kaplony bemutatása

Kaplony község Románia észak-nyu-gati részén, Nagykárolyhoz 4 km-re, Szatmárnémeti megyeszékhelytől 40km-re fekszik. A mai magyar határhoz még fél óra autóútnyira sincs. Közelebb van hozzá Budapest, mint Bukarest.

Területét régen a hajdani Ecsedi láp szegélyezte. Mai területe 2823 hektár, amelyből a község mintegy 830 háza 179 hektárt foglal el. A település szélén folyó Kraszna sokszor fenyeget árvízzel.

A település környékén már az őskorban is laktak. Az 1970 és 80 években történt ásatásokon 6000 éves leletekre bukkantak. A népvándorlás népcsoportjai a római kortól, a magyarok bejöveteléig , a következők voltak: kelták, dákok, germán-gótok, hunok, avarok, szlávok, magyarok.

A település Kaplonyról, Kund vezér második fiáról kapta a nevét aki ezen telpülésen telepedet le és nemzetsége a környező birtokok uraivá váltak. A Kaplony magyar-török eredetű szó, tigrist jelent. Ennek ellenére a Kaplony nemzetség zászlajának címerállata mindig is a karvaj volt. Kék mezőben kiterjesztett szárnyakkal, az aranyszínű madár egy halmon áll.

Kaplony történelme szorosan kötödik az egyedülálló Ecsedi láp (leírás) történelméhez, de ugyanolyan szorosan függ össze az Ybl Miklós építész által épített európaszerte híres neoromán stílusban épült templommal, ami egyben évszázadok óta temetkezési helye a Károlyi grófi családnak.

A települést sújtotta a tatárjárás, valamint sokat szenvedtek a töröktől is. A számos természeti csapástól és a különböző történelmi változások következtében a lakosság jelentősen megcsappant. Ezért gróf Károlyi Sándor a XVIII-ik században német-sváb telepeseket hozott ide Felsősvábországból, Baden-Würtenbergbol, a Fekete Erdő és a Bodeni tó vidékéről, összesen 127 családot. Ennek következtében Kaplony zömében sváb falu lett, mely mostanra teljesen elmagyarosodott, köszönhetően annak, hogy a település azóta többször is közigazgatásilag Magyarországhoz tartozott.

A Rákóczi szabadságharcot és az 1848-as forradalmat Kaplony is átéli.

Az I. Világháború után, az igazságtalan és fájdalmas Trianon elszakítja Magyarországtól.

Az ősrégi település központja és egyben legértékesebb műemléke, az a neoromán stílusban épült római katolikus templom, amelyet a Károlyi grófok kriptájával, valamint a ferences zárdával épített egybe a múltszázadi nagy magyar építész, Ybl Miklós.

Ma, a 3200 lakosú Kaplony, három vallással, többségében római katolikus és három nemzetiséggel, 90%-ban magyar anyanyelvű, igyekszik, hogy minél élhetőbb településé váljon. Töretlen munkakedvük, lankadatlan szorgalmuk és a lakosság mély vallásossága a biztosíték arra, hogy ez sikerül is.

 


Pásztor Jánosné
polgármester

Pávakör első CD-je

Dalok a Cd-ről:
1.
A Takta partján
2.
Szerelmes dalok

 

© 2002-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.