Látogatók száma: 611955.
 
Testvértelepülések

 

  Móra Ferenc Általános Iskola
Iskolai Hírek»

Az Iskola bemutatása

Név: Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskola
BJ 3001
Cím: 3921 Taktaszada, Kossuth u. 64.
Telefon: 47/592-011
Email: tszadaaltisk@freemail.hu
Web:
http://www.taktaszada.hu/iskola.php https://www.facebook.com/altalanosiskola.moraferenc/
Intézményvezető: Vámosi Judit
Intézményvezető-helyettes: Murányi Sándorné
Tanév programja»
9. és 10. évfolyamot végzett tanulók középiskolai átlageredményei a 2014/2015-ös tanév év végi eredményei alapján »
Az iskolai tanulók száma a 2018/2019-es tanévben: 153 fő
Tanulócsoportok száma: 10
Alsó tagozat: 4
Felső tagozat: 6
Az osztályok, osztálylétszámok, osztályfőnökök

Osztály
Osztály-létszám
Osztályfőnök
1.o
14
Szilvási Annamária
2.o
20
Sárga Jánosné
3.0
15
Kalas Lászlóné
4.0.
14
Máténé Karsai Magdolna
5.a
15
Sipos Gabriella
5.b
15
Tóth Boglárka
6.a
20
Bodrogi Judit
6.b
14
Sándor István
7.o
13
Kremiczki Éva
8.o
13
Furman Mária

Tárgyi feltételek
Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el:
- iskola épület
- tornaterem.
Az oktató - nevelő munka személyi feltételeinek alakulása

  Iskolánk nevelőinek létszáma: 17 fő
  A végzettség szerinti megoszlás a következő:
  2 tanár, 4 tanító-tanár, 11 tanító.
  A kisegítő személyzet 1 fő iskolatitkárból, 2 fő takarítóból és 1 fő karbantartóból áll.
  Iskolánkban két szakmai munkaközösség működik: Alsó és felső tagozatos munkaközösség.
  A szakmai közösségek a saját maguk által meghatározott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint működnek.
  A tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el.

  Az oktatás 13 osztályteremben és 1 szaktanteremben folyik.

  A könyvtárat osztályteremben helyeztük el.
  A testnevelés és sportfoglalkozások a tornateremben és a bitumenes pályán zajlanak.
  Jól felszerelt informatika terem nemcsak a tanítási órákon, hanem délutánonként is tanulóink rendelkezésére áll. Iskolánkban a Hon Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, egy tagozata működik délutáni foglalkozásokkal:
 • grafika

  A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola a délelőtti testnevelés órák keretében néptánc és társastánc alapjai képzést folytat.

  Tanítási szünetek a 2018/2019-es tanévben:

  - Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
  - A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
  - A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

  Évek óta folyik kisebbségi oktatás iskolánkban.
  Ebben a tanévben évfolyamonként heti 1 órában cigány népismeret tantárgy keretében ismerkedhetnek meg a roma kultúrával és hagyományaival, e mellett tanórákon interkulturális tartalomként beépítjük az óra anyagába.
  A tehetség és a képesség kibontakoztatását segítik a szakkörökön túl a középiskolai előkészítő.
  Lehetőséget nyújtunk tanulóinknak, hogy tanulószoba keretében felkészüljenek a következő tanítási napra.

Az iskola különböző választható tevékenységeket biztosít a tanulóknak, ezzel is a lehetőségeket biztosítva számukra, hogy az egyes tantárgyakhoz új ismereteket szerezzenek, szabadidejüket hasznosan, érdeklődési körüknek megfelelően tölthessék el.

Szabadon választható tevékenységek, szakkörök:

 • felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások
 • sportfoglalkozások: tömegsport, sportkör
 • énekkar
 • felvételi előkészítő
 • pályaválasztás
 • szakkörök:
  • kézilabda
  • dráma

 


Filep András
polgármester

Pávakör első CD-je

Dalok a Cd-ről:
1.
A Takta partján
2.
Szerelmes dalok

 

© 2002-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.